Cargill Members: ਤਤਕਾਲ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ

ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬੋਰਡ (ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ- 19 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਬੋਰਡ (ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਂ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਬੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਂ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ.

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: https://www.wcb.ab.ca/claims/report-an-injury/for-workers.html.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: https://youtu.be/m_GuTBTuC5Q

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 403.291.1047 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਗਾਲੋਗ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ.

ਏਕਤਾ ਵਿਚ,

ਥਾਮਸ ਹੈਸੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

 

ਰਿਚੇਲ ਸਟੀਵਰਟ

ਸੈਕਟਰੀ-ਖਜ਼ਾਨਚੀ